Dialog

Dialog er et gammelt ord, men brukt i kulturell og religiøs sammenheng er det et moteord fra tiden etter siste tusenårsskifte. Ingen i KKV tok det særlig ofte i sin munn, langt mindre brukte det i publikasjoner eller som uttrykk for hensikt med arbeidet i de første 30 årene av vår virksomhet. Men selve prinsippet, å se og anerkjenne ”den andre” på likeverdig basis har vært en del av praksisen vår fra første dag.

KKV begynte sitt arbeid med kulturmøter innenfor kongeriket Norges grenser. Det var på 70-tallet, og pietistiske strømninger holdt fortsatt store deler av landet i et jerngrep. Først kalte vi virksomheten vår en ”antipietistisk front”. Det skjedde over en helside i Dagbladet jula 1978. Men våren 1979 møtte vi Ragnar Vigdal. En bevisst pietist fra Luster i Sogn. Sangen hans var som en injeksjon i følelseslivet. Vi måtte gi opp fronten og anerkjenne at vi selv også hadde del i den pietistiske arven. Vi oppdaget at den sto for noen verdier vi ikke kunne fornekte. Vi begynte å dyrke denne arvens positive sider og gjorde noen erfaringer som viste at i det øyeblikk vi interesserte oss positivt for påståtte motstanderes gode sider, så falt visiret på begge sider.

Vi utga bedehusets og pietismens kjæreste sanger og fikk etter hvert hele bedehusland som marked også for de mer urbane, liberale produksjonene og tekstene vi sto for. Ved å anerkjenne motstanderne, vant vi hjertene deres. Eller omvendt. De vant våre, og vi så hverandre.

Dette prinsippet har ligget til grunn for mange prosjekter siden, og særlig etter karikaturstriden i 2006 har vi kunnet anvende det i prosjekter der religionsdialog har stått i fokus. Mange av prosjektene som står i dialogens tegn har også et frigjørings aspekt.

Typiske prosjekter i KKV:Sufidikt på Jakobmesser

En lang serie med tekstmøter mellom evangelietekster og dikt av persiske Hafez, Rumi og Khayyam, lest som sidestilte tekster under gudstjenestene i Jakob gjennom høsten 2007 og hele 2008. Til tider også debattert og kommentert av representanter for Islam og kristendommen i forkant av messene.


Blindern

Innredning av kapell for muslimer vegg i vegg med det kristne kapellet på universitetet på Blindern i 2006


Kunsten å være kirke

Deltakelsen i utformingen av kirkens kulturmelding ”Kunsten å være kirke”, et samarbeidsprosjekt mellom Norske Kirkeakademier, Kirkerådet og KKV, der mye av den tenkningen som ligger bak kulturkirkebegrepet kom til uttrykk. 2005.


Rekved

Forestillingen/messen «Rekved» for Kirkens 1000-årsjubileum på Moster i pinsen 1995, med Sondre Bratland og Oslo Kammerkor, tekst av Erik Hillestad og musikk av Kjetil Bjerkestrand, om møtet mellom tidlig kristendom og norrøn religion i fjøresteinene.


Himmel og skrot

Forestillingen ”Himmel og skrot” om forvitret religiøsitet og sekularitet, med Kim Haugen og Katja Medbøe pluss diverse artister i Brødfabrikken i Norabakken under markeringen av KKVs 20-årsjubileum i 1994


Smykker fra bedehuset

Med SKRUK. En hyllest til sanger som representerer et falmet fromhetsideal og en problematisert teologi. 1979