Utsmykking og innredning av St. Sunnivakapell i vår frue kirke i Trondheim. Nye liturgiske møbler i glass og står til kirkerommet. KKV i samarbeid med Terje Hope og Cathrine Maske.  

Del kunst