Totalutsmykking av kirkerom i Ski nye kirke - Altertavel, veggtepper, gulvutsmykking/kirkeskip og alterutstyr. KKV i samarbeid meg Tor Lindrupsen, Rigmor Bove, Karin Eie

Del kunst