Kirkelig kulturverksted har laget en serie på syv konfirmantkort til bruk under konfirmasjonsgudstjenesten.

Kirkelig kulturverksted har laget en serie på syv konfirmantkort til bruk under konfirmasjonsgudstjenesten. Bønnene for konfirmantene er formulert av kapellan Jan Terje Christoffersen. Alle de syv bønnene innledes med en takk for den enkelte navngitte konfirmant, videre understrekes tilknytningen til dåpen gjennom referanse til dåpshandlingen, og den kristne tro avspeiles som livstolkning og livshjelp.

Kortene har vakker gullfarget utside, og gjennom et utspart vindu ser man utsnitt av kirkehistoriens kunstskatter trykket på kortets innside. Bildene har tilknytning til konfirmasjonens og bønnenes innhold. Kortet blir et verdifullt, meningsfylt og personlig minne konfirmanten kan ta vare på som gave fra menigheten.

Kortene leveres på bokmål og nynorsk.

Design: Kari Steinnes Christoffersen

Pris: 1 sett med 7 ulike kort kr. 140,- (inkl mva)

For bestilling: Send en epost med din bestilling til kkv@kkv.no

Del kunst