Kunsten_i_Krk_hus Utsmykking av fellesrom. KKV i samarbeid med flere kunstnere, innredning, og utsmykking av kapell i samarbeid med Laila Kongevold. Se presenetasjon i pdf

Del kunst