Ombygging av filmrom til kapell/stille rom. Ny innredning, belysning og utsmykking. KKV i samarbeid med Terje Hope, Gunnar Torvund, Ole Lislerud

Del kunst