Rehabilitering med ny innredning og ny utsmykking. KKV i samarbeid med Terje Hope og Gunnar Torvund

Del kunst