Mandag 18.oktober 2021 ble daglig leder i Kirkelig Kulturverksted Erik Hillestad slått til ridder av 1.klasse av St.Olavs orden for sin innsats som brobygger mellom kirken og kunsten.

Utnevnelsen skjedde ved en tilstelning i Kulturkirken Jakob der tidligere og nåværende medarbeidere, artister, kunstnere og teknikere deltok i feiringen.

 

Takketale 18.oktober 2021 – Utnevnelse til ridder av St.Olav

Av Erik Hillestad

Jeg lovet min far på dødsleiet et halvt år før vi startet Kirkelig Kulturverksted at jeg skulle følge opp hans visjoner for en fornyelse av kirken. Og som en programerklæring het den første plata vi utga «Lukk opp kirkens dører».

Nå nesten 50 år seinere er det fantastisk å bli feiret på denne måten for det jeg har holdt på med.

KKV ble noe helt annet enn jeg så for meg den gangen, og det skyldes oppdagelser gjort underveis, ikke minst at kirken fornyes bedre fra utsiden av sine innerste sirkler som vi var en del av, enn innenfra. Og bedre nedenfra enn ovenfra. Og fordi perspektivet vårt fort ble utvidet til å handle om å kjempe for at kunst i sin alminnelighet, også helt uavhengig av kirken, skulle være en stemme som åpner dører av alle slag, både rundt oss og mellom oss og inni oss. Og etter hvert gjorde den politiske situasjonen globalt det helt nødvendig å reagere kunstnerisk. Det førte oss inn i et langvarig samarbeid i solidaritet med noen helt fantastiske artister fra Midtøsten.

Men at det ble annerledes enn jeg så for meg og nådde mye lenger ut enn jeg kunne drømme om, skyldes først og fremst at jeg ikke har drevet dette arbeidet alene.

Denne kvelden er først og fremst en feiring av prosjektet Kirkelig Kulturverksted og av alle dem som har deltatt i det og gitt sitt hjerte til det.

Mange av dem som var med å starte dette verkstedet er her i dag. Mange av dem som har vært ansatt eller som jeg har jobbet tett sammen med som frilansere er her. Folk som har sittet i styret er her, eiere som har investert i selskapet og iblant tapt penger på det er også representert her. Og mange av de viktigste artistene, musikerne, kunstnerne og lyd- og sceneteknikerne som har gitt av sitt hjerteblod til de ideene KKV har brent for, er her i kveld.

I den sammenheng har jeg lyst til å fremheve fire personer litt spesielt: Alf Christian Hvidsteen som var med helt fra starten og som satte kvalitetsstandarden for KKV-lyden, Jan Erik Kongshaug som dessverre døde så tidlig fra oss, Bjørn Engelmann, mastering-tekniker på alle KKVs plater i mer enn 30 år og Martin Abrahamsen som har gjort lyden på mange av de nyeste prosjektene våre.

Og sammen med hele gjengen av artister, kunstnere og fagfolk har det vært mulig å skape og utvikle dette prosjektet med sine mange plateutgivelser, med kunstproduksjoner, med Kulturkirken Jakob og med festivaler og andre tiltak i inn- og utland.

Jeg vil takke dere alle sammen for den enorme helhjertede innsatsen dere har gjort for Verkstedet og for denne Kulturkirken. Og jeg vil takke dagens styre med Johannes Heggland i spissen, og spesielt vil jeg rette en varm takk til dem som i dag utgjør staben i KKV: Berit Hunnestad, Hege Marit Folkestad, Kari Falk, Thor-Erik Fjellvang og Espen Stordrange. Dere er en dedikert og meget kompetent gjeng som det er utrolig spennende og lærerikt å jobbe sammen med.

Jeg vi også takke Kristin Reitan som bak min rygg sammen med Berit Hunnestad og etter hvert Kari Falk satte i gang prosessen som ledet til denne utnevnelsen, og til Trond Bakkevig som samlet trådene og dro det i havn og som leder denne kvelden.

Stor takk også til dere som har sendt og underskrevet brev til Kongen, de fleste av dere er her i kveld.

Størst takk vil jeg likevel gi til en person som har stått last og brast med meg i 50 år. Kjære Marianne. Uten deg ville Kirkelig Kulturverksted gått på trynet etter få år. Du har deltatt i mange av prosjektene selv gjennom årene, og du har båret tunge byrder for å gi meg mulighet og tid til å gjennomføre innspillinger og drive selskapet og berge det gjennom de mange brottsjøene. Og du er den jeg mest av alle tester ut ideer på. Og det er sjelden jeg leverer fra meg en sangtekst eller en artikkel uten at du har kommet med dine kloke korrektiver.

Og jeg må også takke mine fire barn, Signe, Gina, Maria og Øystein for alt dere gir meg av glede og for deres del av all den tålmodigheten som har vært nødvendig for at vi har kunnet lykkes.

Jeg har sagt noe om min far, men jeg har lyst til å nevne mor også. Det var hun som gjorde meg så besatt av musikk at det ikke ble nok plass til latin, gresk, hebraisk og teologi i livet mitt slik jeg først trodde det skulle bli. Og det var kanskje det beste når alt kommer til alt.

Til slutt vil jeg takke for alle de gode ordene og tonene som har blitt meg til del i kveld. De varmer, inspirerer og løfter, og jeg kan love dere alle at jeg har gjemt dem på et sikkert sted i hjertet mitt.

Marian Lisland, Øyvind Kristiansen, Marthe Wang og Inger Anne Naterstad, takk for deres nydelige innslag fra to av Jakobmessene som er det bankende hjertet i dette huset, hvor en lang rekke meget kreative liturger har deltatt gjennom 20 år sammen med sangerne og musikerne.

Og Iver, Knut og Andrea som nå snart skal avslutte det offisielle programmet, stor takk til dere også. Når de har fremført sin siste sekvens, da er det på ingen måte slutt. Jeg vet det er mange her som ikke har sett hverandre på lenge som gjerne vil veksle noen flere ord over et glass og litt mer mat. Og jeg har laget en spilleliste jeg har kalt St Olav. Den inneholder mer enn 50 sanger til som vil lyde i rommet i konkurranse med samtalene utover kvelden.

Spilleliste St. Olav

Del artikkel