Diakonhjemmet og Kirkelig Kulturverksted har inngått en toårig samarbeidsavtale.En av ambisjonene for samarbeidet er å styrke det kirkelige og diakonale fotavtrykket innen kunst og kultur.

Daglig leder for Kirkelig Kulturverksted, Erik Hillestad, mener diakoni og kultur har mange berøringspunkter.

– Jeg opplever at det ikke går noen skarpe grenser mellom kultur og diakoni – dette er størrelser som er vevd inn i hverandre. I en folkekirke er diakoni og kultur viktige berøringsflater, sier Erik Hillestad.

Har samarbeidet siden 80-tallet

Administrerende direktør og forstander Ingunn Moser understreker at Diakonhjemmet har samarbeidet med Kirkelig Kulturverksted helt siden 80-tallet – gjennom ulike kunstprosjekter og installasjoner knyttet til blant annet kapell og stillerom. Hun er glad for å få på plass denne samarbeidsavtalen som også omfatter sceniske kunstformer.

– Formålet med avtalen er å utforske et toårig samarbeid mellom Kirkelig kulturverksted og Diakonhjemmet for å kunne vurdere et mer langsiktig samarbeid. Hensikten er å utnytte hverandres posisjoner og resurser i form av kompetanse, ressurspersoner, arenaer og nettverk innenfor diakoni og kultur til gjensidig nytte og utvikling, forteller Ingunn Moser.

– Blant annet ønsker vi å utvikle møteplasser, arenaer og arrangementer som vi ikke har i dag. Vi tror at Kirkelig Kulturverksted kan være en ressurs og gi oss verdifulle impulser som kan berike oss med nye tanker og ideer, sier Moser.

I avtalen heter det blant annet at samarbeidet har en ambisjon om å:

  • synliggjøre og styrke det kirkelige, diakonale og tros- og verdibaserte fotavtrykket innenfor kunst og kultur.
  • utfordre til engasjement og deltagelse i den fortsatte utviklingen av både Diakonhjemmets og KKVs oppdrag, identiteter, profiler, plattformer og nettverk.
  • å gi studenter, ansatte, fagmiljøer, pasienter, brukere og frivillige muligheter for deltagelse og engasjement.

 

Del artikkel