Live Maria Roggen får panegyrisk kritikk i Klassekampen for sitt album “Apokaluptein”. Anmelderen hevder at det er den mest radikale musikken Live Maria har gjort og at den plasserer henne som en samtidsmusiker av rang.

Del artikkel