Det er nå enighet mellom Kirkelig Fellesråd og KKV om hovedpremissene for en fremtidig langsiktig husleieavtale for Kulturkirken Jakob.

På et forhandlingsmøte i regi av Oslo Bispedømmeråd fant partene nylig byggesteiner nok til en felles grunnmur for forståelse, etter en konflikt som har vart i ett og et halvt år.

Begge parter sliter med tung økonomi, og ingen av oss ønsker å ligge hverandre til byrde. Samtidig er det kostnader knyttet til vedlikehold av Jakob kirke som må dekkes. Driften av en kulturkirke gir begrensede økonomiske rammer, og andre instanser må derfor inn i bildet for å bidra. Disse utfordringene har partene nå blitt enige om å lage en felles strategi for å møte i tiden fremover. En endelig, langsiktig husleieavtale vil bli utarbeidet i løpet av de kommende måneder. Arbeidet med dette vil fortsette under Oslo Bispedømmeråds ledelse.

KKV vil takke Bispedømmerådets leder Harald Hegstad og Stiftsdirektør Elise Sandnes for viktige innspill under samtalene de har ledet. Vi vil også gi Kirkeverge Robert Wright og Fellesrådets leder Jørn Lemvik honnør for konstruktive forslag og ideer i denne nye fasen av samarbeidet.

Kirkelig Fellesråds tydelige utsagn om verdien av arbeidet som drives i Kulturkirken Jakob, og deres fleksibilitet i forhold til å finne løsninger gir oss nå mulighet for å kunne løfte blikket og gi det viktige arbeidet Kulturkirken representerer et nytt løft i tiden som kommer.

Johannes Heggland (styreleder i KKV)

Erik Hillestad (daglig leder i KKV)

Del artikkel