Trøstefullt soundtrack for påsketiden.Meditasjoner for påske- og pasjonstiden på nytt album med Øyvind Kristiansen og Jonas Kilmork Vemøy

I et lydlandskap som gir lytteren en katedralopplevelse har Øyvind Kristiansen (piano, orgel og programmering) og Jonas Kilmork Vemøy (trompet, elektronikk og programmering) tatt for seg musikk knyttet til pasjonstiden med særlig vekt på langfredagens drama.

Duoen har skapt et album med improvisasjoner over kjente salmer som «O hode høyt forhånet», «Den stunda i Getsemane» og «Hill Deg, Frelser og Forsoner». De fleste av sporene på platen er instrumentale, men tre høyprofilerte sangere deltar på hvert sitt spor: Beate S Lech, Marthe Haaland Wang og Mahsa Vahdat. Sistnevnte som er fra Iran lar dikteren Rumi kommentere den kjente langfredagssalmen «Naglet til et kors på jorden» med et dikt hun selv har tonesatt – «A Sigh from a Loving Heart». Duoen har også tatt med seg en strykekvintett inn i pasjonsmusikkens intense stemninger av lidelse, ensomhet og mørke.

Vemøys varme og luftige trompettone gir et sterkt, ordløst innhold til alle melodier og improvisasjoner. Kristiansens uttrykksfulle anslag og dynamiske klaverimprovisasjoner kombinerer alvor og lekenhet. Musikken kjærtegner sjelen og gir lytteren trøst og medfølelse, men også utfordringer. Hovedstemningen på albumet veksler mellom drama og ro, med kraftfulle dynamiske løft og stor dybde i lydbildet.

Her er kunstnernes egne ord om prosjektet:

Vi har tatt tilhold i det musikalske salmestoffet fra den bibelske lidelseshistorien – bevegelsen fra palmesøndag til påskenatt – og i de eksistensielle motsetningene denne tiden rommer. Der søker vi i en kombinasjon av trofasthet mot salmenes originalmelodier og improvisatoriske forløp å utforske nye rom, dybder og motstand. I et ambient og tidvis rytmisk landskap er det kunstneriske siktepunktet å utvide tolkningsrommet og personliggjøre allerede kjent musikalsk materiale.

Samarbeidet mellom Kristiansen og Vemøy har vokst frem gjennom arbeidet med «Jakobmessene» i Kulturkirken Jakob. Her skaper de ukentlig meditasjonsmusikk rundt messens faste ledd og kirkens tekstsyklus, med farge og inspirasjon fra en rekke sjangre som spenner fra tradisjonell kirkemusikk til jazz- og improvisasjonsmusikk. Det har også satt sitt preg på det nye albumet.

Del utgivelse