Marthe Valle bruker hjertets språk i samarbeid med syriske artister og musikere til å formidle flyktningenes situasjon på de greske øyene

Den barmhjertige samaritan ventet ikke på en «felles løsning» med presten og levitten som gikk forbi. Han hjalp et menneske i nød mens det ennå var tid.

Mens norske politikere er handlingslammet i mangel av en felles europeisk løsning for Moria og andre flyktningeleirer i Hellas, utgir Kirkelig Kulturverksted en samling sanger skrevet og framført av syriske og norske poeter og artister.

Smak på tittelen «Every Child is a Prophet». Med sin poetiske nerve, sitt hudløse uttrykk og sine vakre melodier søker dette albumet å nå oss på en annen måte enn reportasjer og navnløs statistikk kan gjøre. Her blir Europas unnfallenhet og flyktningenes opplevelser skildret av musikere og poeter som selv er flyktninger.

Marthe Valle bruker hjertets språk i samarbeid med syriske artister og musikere til å formidle flyktningenes situasjon på de greske øyene, hvor titusener fra Syria, Afghanistan, Irak og flere land fra Asia og Afrika frister en tilværelse under umenneskelige forhold. Marthe Valle har selv vært i Moria på Lesbos senest nå i vinter.

Syriske kunstnere som fortsatt er bosatt i Syria, eller som har funnet opphold i Libanon eller Jordan er også dypt engasjert av skjebnen til de som har flyktet fra krigen i et forsøk på å finne et trygt og bedre liv i Europa. Marthe Valle og kunstnerne fra Syria har skapt sanger med nyskrevne dikt på arabisk og engelsk med utgangspunkt i den situasjonen flyktningene er i, midt mellom et Midtøsten i oppløsning og et Europa uten vilje til å ta ansvar.

Den kjente syriske poeten Adnan Alaoda har forfattet sangbare dikt på arabisk, spesialskrevet for prosjektet, og Marthe Valle har gjendiktet noen destillater til engelsk. Innspillingen retter seg både mot et arabisktalende og et europeisk publikum. Marthe Valle har sammen med de syriske komponistene Manar Alhashemi og Hussain Hajj skapt melodier og arrangementer. Manar Alhashemi som selv er syrisk flyktning, nå bosatt i Os ved Bergen og som de senere årene har deltatt i flere musikkprosjekter i Norge, deltar også som gitarist.

Samfunn i splittelse og oppløsning, flyktningenes situasjon, hjerneflukt, det geopolitiske spillet og europeisk kynisme og unnfallenhet danner bakteppe for de poetiske tekstene. Platen er spilt inn i Omar Hayyam studio i Istanbul.

Prosjektet er utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet.

Del utgivelse