SKRUK har laget et moderne gospelalbum, og Kirsti Dahl Johansen er skaper av slitesterke melodier og tekster.Tord Gustavsen løfter det hele til å bli hymner av håp over en avgrunn av fremtidsfrykt og pessimisme.

«Taking Back the Garden of Eden» er et album som ikke underslår hvem vi er og hvordan vi kommer til kort som enkeltmennesker og som samfunn. Det peker bakover til mange referanser fra bibelske fortellinger, men det er overraskende hvordan tekster og melodier gjør de gamle overleveringene høyaktuelle. Vi lever i en tid hvor vi utfordres mer enn noen gang som menneskehet på å finne nye løsninger som kan erobre tilbake det landskap av kjærlighet, tilhørighet og klokskap som vi er i ferd med å ødelegge. Her peker Kirsti Dahl Johansen på noen kilder til forståelse og handling. Dette er sanger vi trenger i vår tid.

I en tid hvor avisene oftere enn før rommer dystopier, og hvor sparsomme strimer av håp er som kjærkomne nødrasjoner i et pågående felttog for å gjenerobre noe av det tapte, kommer sangene på albumet oss til unnsetning med trøst og inspirasjon.

Dirigent for SKRUK er som alltid siden koret ble grunnlagt i 1973 Per Oddvar Hildre, kjent som Prots. Av de 50 sangerne er det bare én som var med siden starten. Hvert år har det kommet nye sangere til og avløst veteraner som slutter, men klangen av SKRUK er den samme som på 70-tallet, – som om en musikalsk surdeig har holdt den ved like gjennom 45 år.

Tord Gustavsen deltar i tillegg til å arrangere, med sitt karakteristiske pianospill (på Fasioli konsertflygel), og Rune Arnesen spiller rause og steady groover på trommer. Albumet er spilt inn i Sagene kirke i Oslo av Alf Christian Hvidsteen og med Erik Hillestad som produsent.

Del utgivelse