«Overskridelser» er et stikkord for dette albumet.Her gjelder ingen absolutte regler.Ingen annen forventning søkes innfridd enn den som bor i kunstnernes egen søken etter klanglige møtepunkter, hvor uhørte og uventede de enn måtte være.

Vox Humana – den menneskelige stemmen – har hatt varierende klangidealer i ulike kulturer og epoker. Multivokalisten Ruth Wilhelmine Meyer bryter radikalt og bevisst med forestillingen om at kun ett klangideal skal råde grunnen innen samme konsert eller innspilling. På Vox Humana utforsker hun den menneskelige stemmes muligheter i mange retninger, fra folkemusikkens idealer via visesangen og den klassiske sang til strupesang og vokale uttrykksformer som kan likne fuglesang eller støy fra maskiner.

Nils Henrik Asheim utnytter på denne produksjonen orgelets klangverden som er den mest mangfoldige blant alle instrumenter. På et godt bevart polsk orgel fra 1719 finner han gjennom sin improvisasjons-baserte spillestil fram til møtepunkter med Ruth Wilhelmine Meyers brede utrykkspekter.

En av stemmene på orgler fra den barokke æra er «Vox humana». Her kan vi høre hvordan menneskestemmens klangideal åpenbart var annerledes for 300 år siden enn den er i dag i mikrofonens tidsalder.

De to kunstnerne har begge salmer som del av sin musikalske erfaringsbakgrunn, men de ønsker å åpne opp denne tradisjonen mot en mer mangfoldig klangverden. De har utarbeidet komposisjonene på albumet i fellesskap utfra visjonen om en felles Vox Humana – den menneskelige stemmen.

Ruth Wilhelmine Meyer, oppvokst i Telemark, har utviklet sitt eget eksperimentelle uttrykk delvis basert på tradisjonelle vokalteknikker fra regioner som Canada, Tuva (strupesang), sør-Irak og Armenia. Her fusjoneres dette klangmaterialet med salmetoner fra Norge, samt fra armensk, korsikansk og færøyisk tradisjon.

Komponist og organist Nils Henrik Asheim dyrker en spillestil hvor møtet med det enkelte orgel blir avgjørende for det musikalske resultatet. Det 300 år gamle Hildebrandt-orgelet i Pasłęk, øst for Gdansk er valgt på grunn av dets unike fargerikdom og dets stofflige, taktile klang.

Albumet er innspilt og produsert av Erik Hillestad

Del utgivelse