Oppvekst i skjæringspunktet mellom strålende visjoner og brutal hverdag gir kraft til musikken den palestinske jentegruppa nå gir ut.

«Daughters of Jerusalem» (Arabisk: Banat Al-Quds) er 25 unge palestinske kvinner med familier som har dype røtter i Jerusalem. De studerer alle ved Edward Said National Conservatory of Music, og de bor i Øst-Jerusalem. Nå er de ute med en CD-utgivelse hvor de også synger duetter med det amerikanske jentekoret Princeton Girlchoir og vårt eget Det Norske Jentekor.

 

Til tross for undertrykkelsen de unge Jerusalems døtre er utsatt for, har de en uttrykkskraft full av glede og mot. I sangene sine presenterer de både en visjon og en klage for den gamle byen sin. De synger og spiller khanoun (bordharpe), oud, cello, perkusjon og kontrabass.

For store deler av verden er Jerusalem en metafor for himmelen. I Bibelen er byen kalt «Fredens mor», og det er så mange historier forbundet med denne byen at ingen kan forholde seg nøytralt til den. Byen er hellig for mange religioner, og det bibelske begrepet «Det nye Jerusalem» har gitt fenomenet utopi et innhold for milliarder av mennesker.

Men situasjonen i dagens Jerusalem står i grell kontrast til dette. Jerusalem er nå en konfliktenes by hvor deler av befolkningen lever under et voldsomt press, hvor murer og check-points deler byen og hvor urettferdighet rår.

Jerusalem kunne vært et levende ideal for dagens verden, et sted hvor alle religioner og trosretninger levde fredelig side ved side. Men denne visjonen synes fjern i dag, og handlinger fra politikere som har reell makt til å gjøre noe, bidrar lite konstruktivt, for å si det forsiktig.

På Daughters of Jerusalem’s nye album er flertallet av sangene direkte knyttet til byen deres. To av dem er skrevet av den kjente palestinske artisten Rim Banna, andre er av eldre dato; blant annet ønskekonsertens monster-hit «The Holy City» av Stephen Adams fra 1894. Platens produsent Erik Hillestad har gitt den en ny engelsk tekst som tar opp i seg dagens situasjon i byen. På denne sangen medvirker det amerikanske jentekoret Princeton Girlchoir. Dette er en sterk solidaritetshandling fra unge kvinner i et land palestinerne ikke vanligvis opplever som konstruktivt på veien til fred og rettferdighet. På en av Rim Bannas sanger deltar også Det Norske Jentekor.

«Daughters of Jerusalem» er grunnlagt og blir dirigert av Suhail Khoury som er direktør for Edward Said National Conservatory of Music, og som også har skrevet alle arrangementene på denne utgivelsen. Platen utgis av Kirkelig Kulturverksted (KKV) med støtte fra Utenriksdepartementet. Suhail Khoury har samarbeidet med KKV helt siden han var med på Sondre Bratlands juleplate «Rosa frå Betlehem» i 1992. Den gang spilte han fløyte og dirigerte et guttekor.

Del utgivelse