På sitt nye album presenterer pianisten og komponisten Andreas Utnem 17 pianoimprovisasjoner over kjente salmemelodier og egne komposisjoner.Alle er innspilt på det to år gamle Steingraeber flygelet i Tøyenkirka i Oslo hvor Utnem i mange år har vært fast pianist.

Hverdagsmessene på onsdagskveldene i Tøyenkirka i Oslo slutter alltid med en musikalsk meditasjon improvisert eller komponert av Andreas Utnem. Det nye albumet inneholder 17 slike meditasjoner. Musikken er derfor fabulerende og ladet med emosjoner som oppstår i et varmt felleskap når et vakkert øyeblikk ebber ut og alle igjen snart skal møte virkeligheten i hver sine liv. Flere kjente salmer er utgangspunktet for Utnems improvisasjoner, som iblant er så frie at originalen fremkommer mer assosiativt enn som direkte sitater. Enkelte komposisjoner står også helt og fullt for Andreas Utnems egen regning.

Messene på onsdagskveldene er en del av et lavterskeltilbud som Kirkens Bymisjon driver på Tøyen under en visjon om at folk i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Hit kommer folk fra gata og andre som opplever at hverdagsmessene gir et relevant uttrykk for deres håp og bønner.

Produksjonen er støttet av Kirkens Bymisjon og Fond for Utøvende Kunstnere. Albumet er produsert av Trygve Seim og Erik Hillestad

Del utgivelse