Ny melodiøs og inkluderende messe – skapt i takknemlighet over mangfoldet av religioner. Tekstene til ”Messe under regnbuen” er skrevet  av Erik Hillestad, musikk av Øyvind Kristiansen.  I messen blir hver av de store verdensreligionene speilet gjennom takkebønner. ”I en tid der motsetninger mellom religionene dyrkes og fremheves er det en kjærlighetsgjerning å feire denne messen”, hevder opphavsmennene.

”Messe under regnbuen” som har nye ord og toner bygger på den tradisjonelle messestrukturen. Den bruker regnbuen som symbol for fred og mangfold. De som har skapt den hevder at de ønsker å fremheve andre religioners bidrag til å vekke til live gudsbildet i hvert enkelt menneske og deres bidrag til humanitet, fred og sameksistens i respekt for forskjeller.

Musikken er akustisk, varm, meditativ og melodiøs. Utøvere på innspillingen er solistene Marian Lisland, Marthe Wang, Thea Emilie Haaland Wang og Jonas Kilmork Vemøy sammen med en rekke sangere. Et band bestående av komponisten Øyvind Kristiansen på tangenter, Jonas Kilmork Vemøy på trompet, Andreas Haga på bass og Ole Andreas Olafsrud på trommer akkompagnerer. Liturger er Ketil Rosnes og Inger Anne Naterstad. Tekstleser er skuespilleren Tor Ivar Hagen. Messen varer i ca 50 minutter.

I Kulturkirken Jakob er det siden 2000 skapt fem ulike Jakobmesser,  alle med tekster av Erik Hillestad og de fire første med melodier av Karoline Krüger og med Øyvind Kristiansen som arrangør. I et samarbeid mellom studentprestene i Oslo og Kulturkirken Jakob har disse vært feiret alternerende hver søndag i perioden september til april hvert år gjennom en lang praksistid med et ensemble av musikere og sangere under ledelse av Marian Lisland og Øyvind Kristiansen. Det har vært viktig å legge vekt på at ord, musikk, lys, lyd, regi og atmosfære danner en helhet. Messene har vært utgitt på noter av Cantando Musikkforlag og på CD av Kirkelig Kulturverksted.

I ”Messe Under Regnbuen”, den femte i serien, nå også utgitt på plate har Øyvind Kristiansen det fulle ansvaret for utviklingen av all musikken i egenskap av komponist og arrangør.

Albumet er utgitt av Kirkelig Kulturverksted og innspilt i Kulturkirken Jakob og Bygdøy Kirke våren og sommeren 2017 av Martin Abrahamsen med Erik Hillestad som produsent. Utgivelsen er støttet av Fond for Utøvende kunstnere.

Del utgivelse