“Intersection” er et nytt audiovisuelt eksperiment der arabisk poesi, gode, nyskrevne melodier, gatekunst, arabisk kaligrafi og elektronika inngår i en stor helhet.

Prosjektet beskriver tilstanden i den arabiske verden som befinner seg i et gatekryss mellom øst og vest, religiøse tradisjoner, ekstremisme og moderasjon, godt og ondt, krig og fred. Prosjektets mål er å vise verden en bit av kunstuttrykk som finnes i dette kaoset og formidle en ide om en mulig felles kulturell plattform for de kommende arabiske generasjoner. Når alt kommer til alt er det mange dialekter og ulikheter i regionen, men alle arabere snakker det samme språket.

Den arabiske verden har levd midt i kaos, korrupsjon, dårlige regjerninger, sekteriske konflikter, religiøs ekstremisme, sosial ulikhet, økonomiske problemer, rasisme og likegyldighet i mange tiår. Nesten alle innbyggere i de arabiske landene forsøker likevel å finne et slags felleskap og skjønnhet og harmoni til tross for alt som er negativt. Ønsket om å søke inspirasjon i menneskelighet og kjærlighet som kan redusere fiendtlighet og bygge fred, velferd og rettferdighet i denne verdensdelen er større enn noen gang. De positive kildene finnes, formidlet av kunstnere, diktere, filosofer, tenkere, vitenskapsfolk og alle de mange hverdagslivets helter.

Tania Saleh har valgt å søke inspirasjon i dikt skapt av ulike poeter fra den arabiske verden og formidle dem gjennom nyskapte sanger. Ettersom hun selv er en visuell kunstner og en stor fan av gatekunst, har hun også malt noen veggmalerier (”pieces”) på vegger i arabiske byer, og sågar også i Oslo, en av de byene folk fra den arabiske verden flykter til fra den forferdelige situasjonen de opplever i sine egne land. Disse veggmaleriene er et forsøk på å uttrykke essensen i den tidløse poesien hun har valgt til prosjektet samt på å speile situasjonen som finnes på gateplan i den arabiske verden i dag.

Tania Saleh er en libanesisk singer/songwriter/visuell kunstner som har fulgt sine egne veier på den arabiske uavhengige og alternative musikkscenen siden 1990. Sangene hennes er en blanding mellom den tradisjonelle arabisk musikken hun har vokst opp med og en vestlig inspirasjon fra folk, rock, jazz, latino og elektronika. Hun har også en lidenskap for visuell kunst, illustrasjon og animasjon. Ved å mikse både musikk og bilder fornyer hun seg på mange måter i dette nye prosjektet. Hun har utgitt fem album til nå, den siste er ”Intersection” som er et samarbeid mellom musikkprodusenten Khalil Judran og den norske produsenten Erik Hillestad fra Kirkelig Kulturverksted.

Det hele begynte I 2013. Da fant et møte mellom Tania Saleh og Khalil Judran sted i regi av Kirkelig Kulturverksted i Oslo under festivalen REDZONE. Judran er en internasjonal lydkunstner, elektronikakomponist og produsent som har bidratt til en rekke undergrunnskonsepter, inkludert elektronikagruppa Checkpoint 303.

Møtet ga støtet til en musikalsk eksplosjon hvor edgy post-pop elektronika blandes med orientalske melodier og kraftfull arabisk samtidspoesi. Kjemien mellom Tania Saleh og Khalil Judran ledet til et uklassifiserbart album som utfordrer samtidens mangeslags grenser. Utgivelsen er støttet av Det norske Utenriksdepartementet.

Del utgivelse