Solveig Slettahjell og Vertavokvartetten er i sentrum, og under og over og rundt dem går gitaristen Eivind Aarset, perkusjonisten Helge Norbakken og tangentmannen Kjetil Bjerkestrand i hver sin bane som om de fem kvinnene utgjorde en egen planet i universet. Bli med til et lydlandskap med en høyde og dybde du knapt har hørt, med tekster som kaster deg ned i mysteriers avgrunn og et musikalsk uttrykk som gjør alle sjangerbetegnelser irrelevante.

Diktene er skrevet av Gunvor Hofmo, Jon Fosse, Arnold Eidslott og Arnfinn Haram. Øivind Varkøy har skrevet melodiene, og Kjetil Bjerkestrand har arrangert for strykere og kastet ut en god kombinasjon ideer og frihet til de øvrige musikerne, seg selv inkludert.

Prosjektet har fått tittelen ”Poetisk tale”. Tittelen refererer til de ni nådegaver Paulus omtaler i Første Korinterbrev, som alle skal være til oppbyggelse, formaning og trøst. Blant disse finner vi visdom, kunnskap, tungetale og profetisk tale. Komponisten Øivind Varkøy fremsetter gjennom dette prosjektet en påstand om at Paulus må ha glemt en tiende nådegave, ettersom poesi – eller poetisk tale – burde høre hjemme i samme divisjon som de andre.

Diktutvalget Øivind Varkøy har gjort til dette albumet er hentet fra de fire dikternes mest eksistensielle produksjon. Vi hører bl.a. Hofmos dikt ”Gud gjemmer” og ”Jeg kjenner ingen ord mer”, Jon Fosses ”Dette eine” og ”Noko anna”, Arnold Eidslotts ”David i hulen” og Arnfinn Harams ”Eit større land”.

Produsent er Erik Hillestad. Martin Abrahamsen står for lyden

Del utgivelse