Oslo Domkor - Livet vant
Salmer fra Katadralen

På storslagent og kraftfullt vis har Terje Kvam fått fram høyglansen i mektige påske- og pinsesalmer. Utgivelsen preges av hans særmerkede stil, der hvert ord Oslo Domkor synger kan høres uten at det går på bekostning av den musikalske fylden, dynamikken og flyten.

Gjennom 32 år, fra 1982 til 2014 var Terje Kvam domorganist i Oslo.  I denne tiden satte han og Oslo Domkor en høy standard for tolkning og formidling av salmer. Like etter millenniumskiftet utga Kirkelig Kulturverksted tre CD’er med eksempler på dette. Ytterligere to CD’er ble innspilt i 2005, men de ble lagt på is på grunn av manglende støtte.

Nå vil disse vakre eksempler på en lysende æra i Oslos katedral bli utgitt i form av en dobbelt-CD med salmer til Påske, Himmelfart og Pinse. Dette er fjerde og femte innspilling Oslo Domkor har gjort av kjerne-repertoar for kirkeåret, med tradisjonsstoff og nyere materiale. Meloditilfanget varierer fra unison gregorianikk, viser, ballader til klassiske Luther-salmer, storslåtte anglikanske hymner og moderne komposisjoner. Komponist og kirkemusiker Trond H.F. Kverno har vært sentral i produksjonen, og står for en rekke av de nyere melodiene, og de fleste av orgel- og korsatsene i utgivelsen.

Blant salmene finnes mange kjente som ”Påskemorgen slukker sorgen”,  ”Den Herre Krist i dødens bånd”, ”Den signede dag” og ”Apostlene satt i Jerusalem”, men også mindre brukte som Børre Knudsens ”Farao nådde oss like ved stranden” og Henrik Ibsens ”Velsignede morgen” fra Peer Gynt.

De tre første CD’ene i denne serien presenterte salmer fra pasjonstiden (”Det hellige kors” 2000), allehelgensdag (”Blant alle englers sang” 2001) og juletiden (”Det kimer nu til julefest” 2003). Med den nye dobbelt-utgivelsen ”Livet vant” er også salmer for påsketiden, himmelfart og pinse også dekket. Utgiverne håper fremtiden gir muligheter for å komplettere serien med salmer for hele kirkeåret.

Del utgivelse