Coverforside    Hjemmeside


Olof Lövmo: ”Wood Songs”

Noen toner med dufter av skog og nordiske årstider fanget oppmerksomheten vår. Vi måtte høre mer. Et piano i åpent landskap betok oss, og snart ga vi oss hen til en utøvers egenartede, men likevel gjenkjennelige verden.

Det har ikke skjedd ofte i KKVs lange historie, at vi har blitt med på en reise med en vi aldri har møtt, men som ønsket samarbeid fordi han kjente mange av platene våre. Olof Lövmo er en ung, svensk pianist som har laget en trio av internasjonal kaliber. Sammen med Robin Draganic (bass) fra Kroatia/Canada og Andrea Marcelli (trommer) fra Italia/USA fabulerer han fram egne komposisjoner og leker med folkeviser og salmer.

Olof Löwmo er født 1980 i Kalmar i Sverige. Han er pianist, komponist og pedagog, sønn av en kirkemusiker og vokst opp med salmetradisjonen. Han har studert ved Musikhögskolan i Göteborg og Conservatorio F. Morlacchi i Perugia, Italien. Fra 2007 jobbet han som lærer ved musikklinjen på Oskarshamns Folkhögskola mens han samtidig har vært freelance pianist i teater, storband- og andre sammenhenger.

Trioen startet han i 2011. Den har turnert i Tyskland og Sverige og gjort konserter på jazzklubber, i kirker og på skoler.

– Trion spelar i huvudsak mina kompositioner men även svenska psalmer och folkvisor, sier Olof. – Många av låtarna är komponerade under min studietid i Italien och reflekterar ett behov av att få uttrycka sig i en situation där språket och orden inte finns tillgängliga. Låten For Esther skrevs till min dotter när hon var ca 3 månader och precis återhämtat sig från sin mycket allvarliga sjukdom.

Platen er innspilt i Studio Kyrkskolan i Mörbylånga på Ôland av Katarina Gottfridsson og mikset i The Cabin Studio i Oscarshamn, Sverige av Mikael Rosman. Mastret i Rainbow Studio av Jan Erik Kongshaug.

Len deg tilbake, ta imot og lytt til en særdeles stemningsfull og vakker plate!


Olof Lövmo: “Wood Songs”

Music with a subtle hint of the woods and Nordic seasons caught our attention. We had to hear more. A piano in an open landscape enchanted us, and soon we were lost in the special but recognisable world of an outstanding artist.

It is not often in the long history of KKV that we have taken a journey with an artist we have never met, but who wanted to work with us because he knew so many of our productions. Olof Lövmo is a young Swedish pianist who has put together a trio of international stature. With Robin Draganic (bass) from Croatia/Canada and Andrea Marcelli (drums) from Italy/the US he spins out his own compositions, playing with folk songs and hymns.

Olof Lövmo was born in 1980 in Kalmar, Sweden. He is a pianist, composer and teacher, the son of a church musician, thus raised with the hymn tradition. He has studied at the Academy of Music and Drama, University of Gothenburg, and Conservatorio F. Morlacchi in Perugia, Italy. From 2007 he worked as a teacher in the programme for music at Oskarshamn Folk high school, while also working as a freelance pianist in theatres, with big bands and in other contexts.

He started the trio in 2011. They have toured in Germany and Sweden, giving concerts in jazz clubs, churches and schools.

“The trio mainly plays my compositions, but also Swedish hymns and folk songs,” Olof says. “Many of these songs were composed when I studied in Italy and they reflect a need to express myself in a situation where language and words are inaccessible. I wrote the song «For Esther» for my daughter when she was three months old and had just recovered from a very serious illness.”

The album was recorded at Studio Kyrkskolan in Mörbylånga on Öland by Katarina Gottfridsson and mixed in The Cabin Studio in Oscarshamn, Sweden, by Mikael Rosman. It was mastered in Rainbow Studio by Jan Erik Kongshaug.

Lean back, open up and listen to a record with wonderful moods and magnificent beauty!


FXCD398

Olof Lövmo Trio – Wood Songs

«Ljus i höstmörkret» – Dagen

Del utgivelse