Palestinas mest kjente stemme, Rim Banna har gjennom ”den arabiske våren” opplevd at musikken hun har skapt de siste 10 årene har blitt en del av ”soundtracket” til revolusjonen. Hun har reist omkring og gitt konserter i flere av landene hvor kunstnere har mobilisert massene til å velte regimer og presidenter. Særlig i Tunisia og Egypt har hun opptrådt mye. Nå har Rim søkt bakover i den pan-arabiske kulturarven og satt sine egne toner til klassisk, arabisk poesi som tvers gjennom tid og rom gjenspeiler den revolusjonære ånden hun er gjennomstrømmet av i sitt daglige møte med publikum. Dette har resultert i et nytt album, ”Revelation of Ecstacy and Rebellion” som utkommer den 14.januar, på toårsdagen for starten av ”den arabiske våren”.

På sitt nye album har Rim fått med seg en rekke nye musikere. Også denne gangen er noen av dem norske: Eivind Aarseth spiller fortsatt gitarer, slik han har gjort på alle de tre foregående platene til Rim Banna. Men Bugge Wesseltoft (piano, keyboards og programmering) som også har produsert og arrangert plata, har satt sammen et band som også består av Jihed Khmiri (perkusjon), Kays Zorrouk (orientalsk cello) og Mohamed Ben Salha (fløyte) fra Tunis, Ossama Bishara (kanoon) og Ramsis Kassis (oud) fra Palestina. Og på bass medvirker indisk-britiske Shrikant Shriram.

Den nye produksjonen er for det meste innspilt og produsert i Norge (av Martin Abrahamsen og Bugge Wesseltoft), men flere av opptakene er også gjort i Nazareth i Palestina og i Ennejma Ezzahra-palasset i Tunis. Den tunisiske rapperen Mr Kaz deltar også på ett av soprene. Platen er støttet av Utenriksdepartementet og Fond for Lyd og Bilde.

Diktene på plata er skrevet av kjente størrelser innen sufipoesien (Mansour Al Hallaj, Ibn Al Faredh, Rabeah Al Adawiyyah og Ibn Arabi) og mer moderne poeter fra den arabiske verden (Amara Omrani, Bader Shaker Al Sayyab, Mahmoud Darwish og Rashed Hussein).

Utgiver er Kirkelig Kulturverksted som siden 2003 har utgitt Rim Bannas plater.

Arrangert og produsert av Bugge Wesseltoft.

Hør låten «The absent one på Tidal eller Spotify. 

«Vakker, rebelsk og på alle vis verdt å lytte til» – Dagsavisen

«Hennes beste noensinne» – Vårt Land

«Beautiful and inspiring» – All about jazz

Pressebilder:

Rim Banna

Rim Banna og Bugge Wesseltoft


rimbanna.com  // 
Rim Banna på Facebook

________________________________________________________

English

Arranged and produced by Bugge Wesseltoft

Throughout the «Arab Spring», Rim Banna, the best-known voice of Palestine, has seen how the music she has created over the last ten years has become part of the revolution’s «soundtrack». She has toured and held concerts in several of the countries where artists have mobilized the masses to overthrow regimes and presidents, especially in Tunisia and Egypt, where she has had many performances. Now Rim has searched back into the Pan-Arabic cultural heritage and composed her own music for classical Arabic poetry, which through time and space reflects the revolutionary spirit that permeates the atmosphere of the audiences she meets on a daily basis. The result is a fantastic new album, «Revelation of Ecstasy and Rebellion» which was released on 14 January, the second anniversary of the «Arab Spring».

A number of new musicians join Rim on her new album, including some Norwegians, including Eivind Aarseth, who plays guitars, as he has done on all the three preceding Rim Banna records, and Bugge Wesseltoft (piano, keyboards and programming), who has produced and arranged the album. He has put together a band that also includes Jihed Khmiri (percussion), Kays Zorrouk (oriental cello) and Mohamed Ben Salha (flute), from Tunis, and Ossama Bishara (kanoon) and Ramsis Kassis (oud) from Palestine. Indian-British Shrikant Shriram plays bass.

The new production has for the most part been recorded and produced in Norway (by Martin Abrahamsen and Bugge Wesseltoft), but some of the songs were recorded in Nazareth in Palestine and in the Ennejma Ezzahra palace in Tunis. Tunisian rapper Mr Kaz is also featured on one of the tracks. The record has been funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and «Fond for Lyd og Bilde» (the Audio and Visual Fund).

The poems on the album have been written by famous Sufi poets (Mansour Al Hallaj, Ibn Al Faredh, Rabeah Al Adawiyyah and Ibn Arabi) and more modern poets from the Arab world (Amara Omrani, Bader Shaker Al Sayyab, Mahmoud Darwish and Rashed Hussein).

The producer is KKV, which has been releasing Rim Banna’s records since 2003.

Del utgivelse