To messer for Kjærlighet:

 

Ny dobbel-CD for urolige, søvnløse, hjemløse, latterlige, sannhetssøkende, bevegelige og skeive.

I 12 år har det blitt holdt Jakobmesse hver søndag kveld i vinterhalvåret i Kulturkirken Jakob i Oslo. Dette er en begivenhet for mennesker som søker et nytt språk for troen. I alt fire messer har blitt nyskrevet av Karoline Krüger(musikk) og Erik Hillestad (tekster). Disse fire messene alternerer i forhold til årets sesonger for fest og faste, aksjon og pasjon. Nå utgis to av dem på en dobbelt-CD med tittel ”To messer for kjærlighet”. Et solid lag av proffe musikere og sangere deltar. De hører til den gjengen av frivillige som mot en betaling på en flaske rødvin veksler på å lede og kompe menighetssangen.

Jakobmessene er et åsted for utvikling av noe som likner en norsk ”frigjøringsteologi”, der Bibelens fortellinger gjenskapes og fortolkes i lys av vår virkelighet og tankeverden. Om ord og toner er formet etter dagens estetikk, er den klassiske liturgien ramme og undertekst til det som skjer:

Salige er de usynlige, himmelriket er deres

Salige er de urolige og søvnløse, de skal finne fred

Salige er de som ikke måler i penger, de skal arve jorden

Salige er de skeive, for de skal se Gud

Salige er de bevegelige, for dem skal dører åpnes

Salige er forenklingens fiender som hungrer etter sannhet, de skal mettes

Salige er de som ikke tåler urett, de skal kalles Guds barn

Salige er de latterlige, de skal le

Salige er de hjemløse, for Guds rike er deres

Marian Lisland (forsanger) og Øyvind Kristiansen (piano, orgel og arrangementer) har siden år 2000 samarbeidet med studentprestene Oslo om å skape et møtested der ord, musikk, lys, lyd, regi og atmosfære danner en helhet. På utgivelsen medvirker dessuten Torkild Sannes Søby (bass),Øystein Bang (trommer), Anders Hofstad Sørås (gitar), Per Willy Aaserud(trompet) Christina Dimbodius og Margrete Pettersen (fiolin), Frode Larsen (bratsj og fiolin), Sverre Barratt-Due og Audun André Sandvik(cello), Kirsten Ragnhild GrimstadSilje Maria SelvågJostein Hasselgård og Sigrun Sundet Sandstad (sang), Anne Anita LillebøArne JorInger Anne Naterstad og Valborg Orset Stene (liturger), Ola B. Johannessen (tekstlesning)

De to messene som nå utgis er ”Messe rundt et dekket bord” (2005) og ”Rammet av kjærlighet” (2010). Tidligere har ”Messe for mennesker i bevegelse” (2000) utkommet på CD. ”Messe rundt et dekket bord” er skrevet som en fest-messe, til bruk i kirkens festtider eller når søndagens tekst har et tema som innbyr til feiring og lovprisning. Måltidet er messens utgangspunkt. Ideen bygger på tanken om at ”vi vet at vi er tilgitt, men hva gjør vi med det?” ”Rammet av kjærlighet” har som tema at vi som mennesker har fått eksistensens største gave, men at kjærligheten både brenner og bærer, krever, glemmer og tåler. Å være rammet av kjærlighet er å bli kastet ut i en avgrunn av frihet.

Del utgivelse