Ny plate, nye sanger, gammelt åsted:

Sigvart Dagsland oppsøker igjen ”VILLA NORDRAAK”

Noen ganger er det fint å dra tilbake – for å gjøre noe helt nytt…

For 30 år siden besøkte Sigvart Dagsland for første gang Villa Nordraak. I år vender han tilbake til åstedet med 13 helt nye sanger og sitt 8 manns ”bryllups- og begravelsesorkester”. Det er fullt mulig å betrakte hendelsen som en sjelden variant av en husokkupasjon på Oslo Vest, for i de fem dagene dette sto på var det nær sagt døgnet rundt ikke plass til stort annet enn toner og instrumenter i den gamle villaen fra forrige århundreskifte.

Det var i begynnelsen av januar i år at Sigvart Dagsland slapp de garvede musikerne løs på de nye sangene i den gamle villaen på Frogner hvor Kirkelig Kulturverksted holdt til da Sigvart platedebuterte på selskapet, og resultatet er en unik form for organisk frodighet. Alle arrangementene er improvisert fram og nesten alle toner man hører på platen er innspilt samtidig. Et patinert Bechstein konsertflygel fra 1893 er møblementets midtpunkt, i blant traktert av Dagsland selv, iblant av hans tangentmedhjelper Torjus Vierli. De øvrige musikerne i Bryllups- og Begravelsesorkesteret er Mathias Eick (trompet og vibrafon), Sigmund Groven (munnspill), Geir Sundstøl (gitarer og lap steel), Julian Berntzen (fiolin og mandolin), Ingelin Reigstad Nordheim (akustisk gitar), Hildegunn Garnes Reigstad (klokkespill, marxophon, autoharpe, perkusjon), Bjørn Holm (kontrabass) og Arnfinn Bergrabb (trommer).

Tekster og melodier er for det meste signert Dagsland, oftest i et ord-samarbeid med Mike McGurk. Det hele begynner og slutter med vals, og mellom de to feiende låtene er vi vitne til et spenn i smaksregister fra bittert og beskt til sødmefylt og salt. Som alltid på en Dagsland-innspilling er det noen mektige ballader involvert, der Sigvarts store stemme får utfolde seg uhemmet. Men beskrivelsen av et frodig persongalleri i tekstene levner plass for så vel det lekne og svingende som det humoristiske og underfundige. Uten å si for mye mer om innholdet kan vi røpe at Karoline Krüger har bidratt med en av norsk pop-histories vakreste sanger om skilsmisse og brudd til en tekst av André Bjerke. Karoline deltar ikke som utøver denne gangen, men melodien har hun ansvaret for.

Innspillingen er produsert av Villa Nordraaks husvert, Erik Hillestad.

Pressebilder:

Sigvart Dagsland (Foto: Thomas Brun)

Sigvart Dagsland 2 (Foto: Thomas Brun)

ENGLISH:

Sigvart Dagsland returns to «VILLA NORDRAAK»

Sometimes it is nice to go back – to do something completely new…

Thirty years ago Sigvart Dagsland visited Villa Nordraak for the first time. This year he returns to the scene with 13 brand new songs and his eight-man «Wedding and Funeral Band». This event can actually be considered a rare variant of a house occupation on the posh side of Oslo because during its five days there was hardly room for anything but music and instruments round the clock in the old villa that dates back to the beginning of the last century.

Early in January this year Sigvart Dagsland let his experienced musicians loose on the new songs in the old villa in Oslo where KKV was situated when Sigvart made his recording debut for the company, and the result is a unique form of organic exuberance. All the arrangements were improvised, and almost all the music heard was recorded at the same time. An ancient Bechstein grand piano from 1893 is the highlight of the fixtures, at times played by Dagsland, at times by his keyboard assistant Torjus Vierli. The other musicians in the Wedding and Funeral Band are Mathias Eick (trumpet and vibraphone), Sigmund Groven (harmonica), Geir Sundstøl (guitars and lap steel), Julian Berntzen (violin and mandolin), Ingelin Reigstad Nordheim (acoustic guitar), Hildegunn Garnes Reigstad (glockenspiel, Marxophone, autoharp, percussion), Bjørn Holm (double bass) and Arnfinn Bergrabb (drums).

Most of the lyrics and melodies carry Dagsland’s signature, most often in lyrical cooperation with Mike McGurk. It all starts and ends with a waltz, and between these two sweeping songs we hear the full range from bitter and biting to sweet and salty. As always on a Dagsland record, there are some powerful ballads, allowing Sigvart’s superb voice to unfold in full force. The descriptions of the rich cast of characters in the lyrics span from playful and swinging to humorous and subtle. Without giving too much away we can reveal that Karoline Krüger has contributed one of the most beautiful songs in the history of Norwegian pop music, a song about divorce and breaking up put to lyrics by Norwegian poet André Bjerke. Karoline does not perform on this album, but has composed the melody.

The album was produced by Villa Nordraak’s host, Erik Hillestad.

Del utgivelse