11 artister slo leir i Granvin for å bevare Hardanger. Resultatet er tilgjengelig på CD’en Våkenatt for Hardanger

Kan sanger påvirke politiske prosesser?
– Ja, hevder Kirkelig Kulturverksted. I september inviterte selskapet 11 artister til Granvin Kirke for å lovprise det vakre kulturlandskapet i Hardanger på en ny CD. Innspillingen er en protest mot regjeringens planer om å bygge en 92 km motorvei av ledninger båret av 45 m høye master langs Hardangerfjorden.

De artistene som sa ja til invitasjonen er Ole Paus, William Hut, Herborg Kråkevik, Benedicte Maurseth, Åsne Valland Nordli, Anne Grete Preus, Nils Petter Molvær, Bjarne Brøndbo, Ove Thue, Einar, Mjølsnes og Sondre Bratland.

Med et band bestående av Anders Engen (trommer), Geir Sundstøl (strenger av mange slag), Jonny Sjo (bass), Helge Lilletvedt og Morten Qvenild (tangenter) fremfører de nye og gamle sanger og slåtter som forteller noe om hva som står på spill i Hardanger. Platen stiller i covertekstene også et stort spørsmål om nødvendigheten av hele kraftlinja regjerningen planlegger.

Valget av Granvin og kirken der var ikke tilfeldig. Granvin er den kommunen i Hardanger som blir hardest rammet om regjeringen gjør alvor av planene sine, og Granvins gamle kirke har en usedvanlig varm og fin akustikk og huser Norges eldste kirkeklokke, en bronseklokke fra 1200-tallet, som straks ble innlemmet i Anders Engens park av perkusjonsinstrumenter.

Målet for aksjonen var foruten å lage en god og hørbar plate, å vise solidaritet med befolkningen i Hardanger som i 5 år har kjempet mot kraftlinja.

– ” Vi ville bu der ei tid og spele inn nokre songar. Vi ville sjå og kjenne Hardangers natur og trekke han med oss inn i songane. For vi veit at biletet av Hardanger er noko anna for dei som sit på kontor i Oslo enn det er for alle som med opne sansar står midt i heilskapen av kultur og natur i Hordalands mektige fjordstrok. Og vi veit at songar kan nå heilt inn i hjarta hos alle som kan og vil høyre. Og den som høyrer Sondre Bratland synge fedrelandssalmen ”Såg du mitt land” og likevel ikkje vil lytte til folket frå bygdene i Hardanger og fleirtalet av det norske folk om kva som skal hende med kulturlandskapet vårt, har eit hjarte av stein”, skriver produsenten Erik Hillestad i omslaget.

Del utgivelse