Det finnes orkestre som turnerer i grenselandene mellom liv og død, mellom jubel og sorg. De anropes når det gjelder. Når livet når toppen, når alt revner. De sparer ikke på noe. De følger sorgen så langt den når og gleden hinsides all fornuft.

Slike band er sjelden kost. Men her er ett av dem. Sigvart Dagsland med sitt nye band og sin nye CD med samme navn er klar til å møte deg når du trenger det som mest.

Del utgivelse