Kirkelig Kulturverksted har i samarbeid med Mimeta AS og Strømmestiftelsen laget en CD som er den første i en serie som til sammen viser et utsnitt av et tidsbilde av det afrikanske kontinentets musikk. Den gir en presentasjon av musikk fra artister og musikkprodusenter i Øst-Afrika. Dette er kunstnere som fortsatt bor i sine land og søker sin kunstneriske identitet og inspirasjon der.

De blander tradisjonelle afrikanske elementer i stil, rytmikk og tonalitet med europeisk og amerikansk populærmusikk, og vet godt at den musikken som har utviklet seg i vesten har gjort en lang reise. Flere av de grunnleggende elementene i den kommer faktisk opprinnelig fra nettopp – Afrika. Musikkhistoriens sirkelgang tar aldri slutt…..

Møt en vitalitet som setter fyr på den norske vinteren. Møt artistene Witnesz, Bizmana Ntavoyo, Maryam Said Hamdun, Mahsein Ally, Anania Ngoriga, Nakite og Bob Rudala fra Tanzania og Olith Ratego, Susana Owiyo, K’Odhialo, Ogoya Nengo, Katana Bin Kalama, Bismilahi Gargar og Makadem fra Kenya.
De er alle opptatt av å bringe Øst-Afrikas musikk frem i lyset etter en periode hvor den har levd i skyggen av den vest- og sentralafrikanske musikken på verdensmusikk-scenen.

Imagine Africa er blitt til i et nært samarbeid med Sigbjørn Nedland som i en tiårsperiode har levd og åndet for å vise fram rikdommene i denne delen av Afrika. Tabu Osusa, berømt produsent i Kenya har også vært sterkt involvert i å plukke ut de til sammen 14 låtene på CD’en som i alt utgjør 72 minutter med kraft og livsglede.

Les mer på www.imagineafrica.no om hvordan kunstnere og kulturarbeidere i dagens Afrika søker sammen for å bygge sine land og forme sin fremtid og ikke minst: Forme bildet av rike, sterke, vakre og urbane Afrika i sin egen og andres bevissthet – som noe annet enn det Afrika de vestlige mediene forteller om.

ARTerial er en organisasjon som omfatter afrikanske kulturorganisasjoner/ arrangører/ produsenter/ utøvermiljøer. Imagine Africa er en direkte følge av arbeidet i denne organisasjonen.
www.arterialnetwork.org

Mimeta er et norsk senter for kultur og utvikling. Mimeta støtter kunstnere og miljøer som bidrar til utvikling av kultur. Senteret bidrar til formidling av produksjoner og hjelper til i utvekslingsprosjekter mellom kunstnere, produsenter og organisasjoner.
Mimeta arbeider med kunst og kultur av tre grunner:
Demokrati bygges.
Identitet styrkes og kunnskap deles.
Økonomisk vekst følger i kjølvannet av kunst og kultur.
Mimeta eies av Strømmestiftelsen og Vest-Agder Fylkeskommune.
www.mimeta.org

Del utgivelse