SKRUK har alltid hatt spirituals på repertoaret, men først nå vier de en hel plate til denne sjangeren

Det kjente koret SKRUK har i alle år vært en fornyende kraft i norsk korsang. Under sin dirigent Per Oddvar Hildre (vel så kjent som Prots) har koret utviklet en helt spesiell norsk korklang, fristilt i forhold til idealer fra England, USA, Tyskland og Sverige. Og på repertoarsiden har Hildre og hans til enhver tid 50 sangere stadig forsynt norsk korsang med nyheter. De introduserte i 1981 det de kalte kirkemusikk fra New Orleans, i 1990 Andinsk fjellmusikk, i 1997 Aserbajdsjansk ”mugam” og i 2008 folkelig messesang fra Nicaragua for å nevne noe av det SKRUK har kastet seg over og overrasket sine lyttere med.

Men som en gjenganger gjennom hele korets levetid finner vi en sjanger som de alltid har hatt på repertoaret, men som de først nå presenterer på en hel CD. Vi snakker om negro spirituals som de leker seg igjennom i sofistikerte og til tider muskuløse arrangementer. Dette er sanger som ofte har fremkalt publikums største begeistring under konserter, men de som har spurt etter innspillinger med dette etterpå har måttet gå skuffet hjem. Den kontante etterspørselen koret gjennom alle år har møtt når det gjelder dette repertoaret har ført til at SKRUK ønsket å vie dette årets innspillingsarbeid til å lage en hel CD med afroamerikansk åndelig sang.

Til å hjelpe seg med å foredle dette stoffet har SKRUK siden 1987 samarbeidet med den legendariske dirigenten Samuel Carver Davenport fra New Orleans. Han har jevnlig besøkt koret på øvelser og helgeturer og ble også i sommer med på en intens øvelse fram mot opptakene som skjedde i slutten av august.

Flere av arrangementene som alle er for kor a cappella, er skrevet av en annen av spiritualmusikkens legender, Moses Hogan, en personlig venn av Davenport. Han skriver i en fortettet og spektakulær stil hvor han utnytter språkets muligheter til å få musikken til å svinge.

Denne CD’en har fått navnet ”Starry crowns in heaven”, og på repertoaret står bl.a. ”Give me Jesus”, ”Didn’t my Lord deliver Daniel”, ”What a friend we have in Jesus”, “Joshua fit the battle of Jericho”, “Elijah Rock” og “We shall overcome”.

Platen er innspilt i Vanylven kyrkje av Alf Christian Hvidsteen, lydmannen som har utviklet landets største spisskompetanse på innspilling av musikk i kirkerom og med Erik Hillestad som produsent.

Del utgivelse