H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit har takket ja til en invitasjon fra Kirkelig Kulturverksted om å delta som redaktør for denne nye CD’en med salmer. Kronprinsessen har et sterkt musikk-engasjement og salmer har ved flere anledninger hatt stor verdi i livet hennes. KKV som gjennom mer enn 30 år har arbeidet utrettelig med å fornye salmeskatten ønsker med en slik utgivelse å gi salmen som sjanger enda større nedslagsfelt i Norge.

Kronprinsessen har plukket ut de 11 artistene og det tilsvarende antall salmer som er med på platen. Hun har også vært til stede under alle innspillingene og tatt del i utformingen av CD-omslaget hvor hennes egne tanker omkring hver salme har kommet til uttrykk. Omslaget er laget som en liten bok, og forsiden er et kunstfotografi stilt til disposisjon for prosjektet av Anne Katrine Dolven. Musikken utgis også på vinyl.

Artistene som deltar på prosjektet er Solveig Slettahjell, Pål Angelskår fra Minor Majority, Maria Solheim, Lars Lillo-Stenberg, Frode Fjellheim fra Transjoik sammen med Marthe Rausand og Randi Lundemo, Ingebjørg Bratland, Rikard Wolff, Det Norske Jentekor, Kari Bremnes, Susanne Sundfør og Sondre Bratland. Kronprinsessen deltar også med lesning av en tekst hun fremførte ved sin fars begravelse.

Blant de utvalgte salmene finnes både nyskrevne og gamle. En av de nyeste er skrevet av Kari Bremnes til barnedåpen til prins Sverre Magnus. Håkon Berges og Edvard Hoems salme ”No stig vår song, vår takk til Gud” ble skrevet til Kong Haralds 70-årsdag. Erik Byes ”Blå salme” er også fra vår egen tid. Av de velkjente som lenge har stått i salmebøkene finner vi ”Gud signe vårt dyre fedreland”, ”Sorgen og gleden” og ”Ingen vinner frem til den evige ro”.

Grunnstammen i bandet består av Tord Gustavsen (piano, el-piano og melodika), Mats Eilerstsen (kontrabass) og Rune Arnesen (trommer).

Platen er innspilt i Kulturkirken Jakob og produsert av Erik Hillestad i samarbeid med H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. Overskuddet av salgsinntektene vil gå til Kirkens Bymisjons arbeid.

For Kirkelig Kulturverksted
Erik Hillestad

Del utgivelse