På en ny CD stiller 16 artister opp for institusjonen Modum Bad. Under en konsert den 13. januar i år ga de til beste et musikkstykke hver for å hylle den betydning dette stedet har hatt for så mange mennesker gjennom sin nå 150-årige historie. Kirkelig kulturverksted var til stede på konserten og gjorde opptak, og dette er blitt til CD’en ”Sanger om sårbarhet”.

Ketil Bjørnstad, Randi Stene, Aage Kvalbein, Sondre Bratland, Tone Hulbækmo, Elias Akselsen og Lars Bremnes var blant de mange som stilte opp for et entusiastisk publikum. Konserten har blitt en flott opplevelse av besjelede, nye tolkninger av låter de ulike artistene også har gjort i andre sammenhenger, men som står godt til hverandre på denne intimkonserten fra Modum.

Modum Bad er en helseinstitusjon for mennesker med psykiske lidelser, men også en kulturinstitusjon. Som et ledd i å forene disse to sidene av sin virksomhet, har de gjennom 40 år arrangert offentlige konserter.

Festsalen og Olavskirken har i lang tid vært arena for omkring 15 konserter i året med utøvere på toppnivå. Kunst, kultur og estetikk kan utgjøre en viktig terapeutisk og helsebringende faktor for så vel mennesker med psykiske lidelser, som for folk flest. Konsertene har dermed blitt del av en helhetsfilosofi og et helhetstilbud til Modum Bads brukere. Som åpne arrangement medvirker de til å bryte ned barrierer mellom samfunnet og en institusjon som behandler mennesker med psykiske lidelser.

2007 var året for stort dobbeltjubileum – 150 års siden opprettelsen av det gamle ”St. Olavs Bad”, samtidig som den moderne institusjonen rundet 50 år. De ønsket å lage en CD som presenterer et lite utvalg av de mange hundre musikerne som har opptrådt ved Modum Bad. Ideen ble virkeliggjort gjennom denne innspillingen av en livekonsert i Festsalen i et samarbeid med Kirkelig Kulturverksted. Tittelen ”Sanger om sårbarhet” er i tråd med boken ”Historier om sårbarhet”, som Ketil Bjørnstad og Catharina Jacobsen skrev for Modum Bad i anledning jubileet.

Del utgivelse