”Songs across Walls of Separation” presenterer sanger fra Palestina, Marokko, Syria, Kashmir, Kypros og Mexico. Felles for disse landene er at befolkningen er delt av murer som enten fysisk går tvers gjennom landet eller splitter en befolkning fordi den forskanser dem mot et rikt naboland hvor store deler av befolkningen bor og tjener til familiens opphold.

– Når regjeringen anført av Arbeiderpartiet nå strammer inn asylpolitikken, forsterker Norge sin tilslutning til den kyniske forskansningen av den rike verden mot den fattige. Denne politikken får fryktelige konsekvenser for millioner av navnløse som kjemper for et verdig liv. Dette hevder Erik Hillestad, produsent og ideopphavsmann til platen ”Songs across Walls of Separation” som utgis etter 3 års produksjonstid i 12 ulike land.

Platen inneholder 11 duetter mellom folk som aldri kan møtes men som hører sammen, folk som er skilt av murer. Disse murene er bygd av mange grunner, men fellestrekket for de fleste av dem er at de forskanser en rik verden mot en fattigere.

Etter ”Lullabies from the Axis of Evil” (2004) har Kirkelig Kulturverksteds kunstneriske leder jobbet målrettet for å reise en musikalsk bauta over mange enkeltskjebner som rammes av storpolitikkens kyniske logikk.

”Songs across Walls of Separation” presenterer sanger fra Palestina, Marokko, Syria, Kashmir, Kypros og Mexico. Felles for disse landene er at befolkningen er delt av murer som enten fysisk går tvers gjennom landet eller splitter en befolkning fordi den forskanser dem mot et rikt naboland hvor store deler av befolkningen bor og tjener til familiens opphold. Mennesker blir skilt fra sin familie og sine venner for mange tiår, kanskje for et helt liv som en følge av et maktpolitisk spill.

Sangere som selv er rammet av murene og ikke kan møte hverandre i sine hjemland, deltar på CD’en sammen med et knippe amerikanske og europeiske artister som formidler en engelskspråklig tolkning av innholdet i de originale sangene. Natacha Atlas (UK/Egypt), Tom Russell (USA), Mimi Goese (USA), Sarah Jane Morris (UK), Eva Dahlgren (Sverige) og Morten Harket (Norge) er blant sangerne fra vest som synger sammen med Rim Banna (Palestina), Mahmoud Gania (Marokko), Abdul Rashid Farash (Kashmir), Esmaeel Mdah (Syria) og Michalis Tterlikkas (Kypros) og de andre fra murbefengte land.

– Sanger er som fugler, sier Hillestad i den 64 sider fyldige, engelskspråklige boka som følger platen. – Ingen mur kan stanse en sang. I vår tid med så mange verktøy for kommunikasjon er dette sannere enn noen gang. Og en sang er en forlengelse av et lengtende hjerte.

Arbeidet med å utvikle platen har foregått på den måten at Erik Hillestad selv har reist omkring på begge sider av murene i alle landene som er involvert. Her har han gjort opptak av alle stemmene, i første omgang uten instrument, og så har musikerne Knut Reiersrud (Gitarer), Audun Erlien (tangenter og bass) og Anders Engen (trommer m.m.) skapt komposisjoner rundt disse originalopptakene.

Hver sang er så av de tre komponister forsynt med en vestlig komplementærmelodi og en tekst på engelsk, (de fleste forfattet av Erik Hillestad) som så til slutt i prosessen er framført av en vestlig stemme for å formidle originalsangens innhold eller en refleksjon over murenes konsekvenser for et menneskeliv.

Utfordringen var ifølge Hillestad å gjøre opptakene på begge sider av murene i samme toneart og noenlunde i samme tempo, slik at det siden skulle være mulig å sette sammen virtuelle duetter sammen med instrumenter. Han berømmer Reiersrud, Erlien og Engen for stor teft for å gi de iblant fremmedartede melodiene en innpakning og kompositorisk utvidelse som er spennende, uforutsigbar og likevel gjør prosjektet til et populærmusikalsk hørbart og radiovennlig album.

Platen utgis av Kirkelig Kulturverksted i samarbeid med Strømmestiftelsen som har bidratt med finansiering og ser verdien av kunst og kultur som noe mer enn et verktøy for å reise penger. Overskuddet av CD-salget går til seinere samarbeidsprosjekter mellom Kirkelig Kulturverksted og Strømmestiftelsen.

Del utgivelse