At David for 3000 år siden spilte harpe for Kong Saul for å roe hans sinn er historiens første dokumenterte trøstende virkning av musikk. Siden kjenner vi til utallige historier om ulike skalaers effekt på menneskesinnet, og i antikken mente man at visse tonearter hadde spesielt lindrende virkning for sørgende.

I vår egen tid hører vi ofte visse innspillinger og musikkopplevelser beskrevet som ”balsam for sjelen”. Det var et slikt siktemål Aage Kvalbein (cello) og Iver Kleive (piano) hadde for øye da de gjennomførte en innspilling i Kulturkirken Jakob 3 dager i oktober i år under overskriften ”Til Trøst”.

Kirkelig Kulturverksted ved produsenten Erik Hillestad presenterte en ønskeliste med sanger og musikkstykker som ofte har blitt brukt i situasjoner hvor mennesker trenger å få klappet og stelt litt med sjelen. Listen ble så supplert av de to musikerne, og med den tyngde og erfaring et langt liv som musiker har gitt begge de to utøverne, falt de hurtig inn i en modus som kreves av musikalske sjelesørgere.

Resultatet er blitt en CD med kjente melodier fra salmerepertoaret og en rekke klassiske musikkstykker man ofte hører i begravelser eller som siste sang før det sies god natt i et hus hvor noen lengter etter fred og stillhet. Arrangementene til de kjente melodiene ble gjort av Iver Kleive, de enkelte komponister står ansvarlig for helheten i de sangene som er fra det klassiske repertoaret, men disse er tilrettelagt for cello og piano av de to utøverne i felleskap.

Del utgivelse