Maria Solheims fjerde album heter ”Will there be spring”. Det er blitt et utadvent, kraftfullt, svært personlig og til tider ganske fornyende prosjekt som Kirkelig Kulturverksted gleder seg til å utgi.

Maria Solheim bekrefter til fulle og befester posisjonen ytterligere som en norsk singer-songwriter med uvanlig talent og sterkt innhold i både tekst og musikk. I tillegg begår hun slående sterke vokalprestasjoner. Alle de 11 sporene vibrerer i uttrykkskraft.

Som på ”Frail”, hennes forrige album, er det også denne gang Emil Nikolaisen som har produsert platen. Det er Maria selv som står for tekster og melodier. De overraskende og fantasifulle arrangementene har vært et kollektivt ansvar, hvor produsent har deltatt aktivt sammen med artist og musikerne. Disse er Fredrik Brarud, Martin Windstad, Remi Christiansen, Tor Egil Kreken, David Wallumrød, Marco Storm, Håvard Krogdal, Jo Helge Sjøflot og Lina Holmstrøm.

Platen er innspilt og mikset i Grandsport Oslo gjennom et halvt år fra desember til juni.

Del utgivelse