Med Svein Tindberg og Norsk Barokkorkester som hovedaktører presenterer Kirkelig Kulturverksted her en unik innspilling. Denne platen kombinerer en av de første innspillinger som overhodet er gjort av Johan Sebastian Bachs nyoppdagede Markuspasjon med Svein Tindbergs kjente og levende formidling av «Markusevangeliet».

Del utgivelse