Kirkelig Kulturverksted har lenge arbeidet for å alminneliggjøre bruken av salmer blant artister og folk flest. Prosjekter som «Salmer på veien hjem» (Paus, Bremnes, Boine) og «Salmer på ville veier» (Brøndbo) er eksempler på dette. Her foreligger «Salmer for Gud og hvermann» med nye salmetolkninger ved bl.a Bjørn Eidsvåg, Maria Solheim, Sigvart Dagsland, Iver Kleive og Knut Reiersrud

Del utgivelse