Vår rike salmetradisjon har gitt oss en rekke vakre salmer som formidler kirkeårets ulike temaer. Oslo Domkor lager en serie på 10 CD-er som tar utgangspunkt i kirkeårets rytme. Det første CD-en i denne samlingen er kalt “Det hellige kors – salmer for faste og pasjon

Del utgivelse