Kari, Ola og Lars Bremnes har markert seg som selvstendige artister, men følger her opp samarbeidet fra suksessen “Ord fra en fjord”. De deler på solistoppgavene og har gått sammen om å skrive sangene på denne platen der fokuset er samklang mellom stemmene og et lydbilde preget av trestemt sang og smakfulle arrangementer.

Del utgivelse