Dagsland hentet inspirasjon fra så vel gregoriansk munkesang som folkemusikk fra det fjerne Østen til sitt tredje album, men uten å fornekte sin egen tilhørighet i anglo­amerikansk pop/rock-tradisjon. Iver Kleive, Eivind Aarset, Kjetil Saunes og Bruce Rasmussen dannet grunnstammen av musikerne som deltok, og tekstene ble igjen levert av Erik Hillestad og Roald Kvam.

Del utgivelse