Disse polske Solidaritessangene kom på LP og MC i 1986, og har ikke vært å få kjøpt på mange år.

Mange har spurt etter dem og nå kommer de på CD til 30-årsjubileet for opprettelsen av den frie fagforeninga i Polen som ble starten på murens fall og de store omveltningene i Øst-Europa.

Sentralt i kampen for polakkenes kamp for en menneskelig tilværelse sto den polske kirkens “Messer for Nasjonen”, og ikke minst disse sangene. Norge var et av de første landene som anerkjente Solidaritet, og det har polakkene aldri glemt.

I år kommer det også en polsk bok om Norges og noen nordmenns viktige innsats, og et kapittel handler om Jørn Simen Øverli og disse sangene som han hadde drøyt 1000 konserter med rundt om i Norge, blant annet med kor, men nesten alltid med pianist Zbigniew Lapinski som har laget flere av melodiene og var en sentral figur i Polens musikkliv på denne tida.

Dette var Jørn Simen Øverlis første innspilling for Kirkelig Kulturverksted og den fikk stor oppmerksomhet og ble nominert til Spellemannprisen. Siden har han hatt flere prosjekter hvor han har gitt oss inntrykk fra og innsikt i andre kulturer gjennom å overføre sanger.

Nå har han et nytt polsk prosjekt hvor han har gjendiktet sentrale polske sanger, de fleste av Polens kanskje fremste sangdikter Agnieszka Osiecka, som aldri har vært overført til et annet språk. Sjekk www.karuzelagroup.com

Del utgivelse