Denne platen viste helt nye sider ved Ryfylke Visegruppe. De musikalske elementene er mange, med dype spor av både rock og greske folketoner. Bjørn Erik Vige sto nå frem som gruppens dominerende komponist. Med unntak av to tekster var alt skrevet og komponert av Vige. Gruppen ville med denne platen ta lytteren med på en reise i vår egen tid, inn i en verden av opprør, protest, galskap og mediaslaveri, bare stundom avbrutt av en stille salmetone.

Ryfylke Visegruppe ble nominert til Spellemannprisen for Forlis.

Del utgivelse