Det Norske Kammerkors debut og introduksjon av barbershop-stilen i Norge. Dirigent Per Oddvar Hildre får virkeliggjort mange nye ideer for bruk av det norske språk i norsk – og særlig sunnmørsk korsang. Tekster av Geirr Lystrup.

Del utgivelse