Hovlands ”Alle Helgens Messe” fra 1970 med tekster tilrettelagt av Olaf Hillestad. Nordstrand kirkekor (dir: Terje Kvam), orgel og messingblåsere. Produsert av Per Inge Almås.

Albumet er kun tilgjengelig som nedlastning og streaming.

Del utgivelse