I 1975 startet Kirkelig Kulturverksted i samarbeid med Luther Forlag LP-serien ”Ny Kirkemusikk” med en redaksjon bestående av Trond Kverno, Terje Kvam, Harald Herresthal, Alf Christian Hvidsteen (Lydtekniker for de fleste av platene), Erik Hillestad og Fredrik Grønningsæter (teologisk konsulent). Redaksjonen ble ledet av Per Inge Almås. Den første platen i serien ble viet Arild Sandvold og hans verker for kor og orgel. Norstrand Kirkekor (dir: Terje Kvam) og Bjørn Boysen var utøvere. Produsert av Per Inge Almås.

Albumet er kun tilgjengelig som nedlastning og streaming.

Del utgivelse