Kirkelig Kulturverksteds første plate og starten på selskapet. Markerer en stilbredde fra samtidsjazz via viser til kirkemusikk i ymse varianter. Diverse artister medvirker i et dugnadspreget prosjekt i typisk 70-tallsstil. Produsert av Marianne Lystrup og Erik Hillestad.

Albumet er kun tilgjengelig som nedlastning og streaming.

Del utgivelse