KKV Booking

Kirkelig Kulturverksted representerer i dag noen få, kresent utvalgte artister. Våre stikkord for dette arbeidet er kvalitet, innhold og troverdighet.

Vi tilstreber at de artistene vi jobber med skal kunne utvikle en karriere som omfatter både plateutgivelser med internasjonal distribusjon og konserter i flere land.