Det er en stor samling med alle slags viser med gode og morsomme historier til, fra og om Nordmarka og Krokskogen – med noter, tekster og besifring. Foruten sangene fra cd-en finnes et rikt viseutvalg fra en periode på 400 år: krigssanger, arbeidssanger, ballader samlet av Ludvig Mathias Lindeman, lokker fra setre, kjente sanger som «Marsjkonkurransen» og «Fisketur i øsende regn», upubliserte, ukjente, flotte Prøysen-viser og mye annet. 

 

Boka er illustrert av like mange spesielle bilder som sanger. Blant annet sjeldne arkivbilder fra Nordmarka helt tilbake til 1905. Og unike Milorg-bilder fra hverdagslivet under krigen, nye vakre fotografier fra marka av Helge Lien og mange av Olaf Gulbranssons tegninger. Sangboka byr også på flere artikler om markatemaer som tur, sport, jakt, fiske, arbeidsliv, skogvoktere, damvoktere, krigen, Lindemans innsamling av ballader og seterliv. Fem kartsider med sanger plottet inn og register for stedsnavn og personnavn gjør boka til også et godt oppslagsverk. 

Boka kan bestilles påp nett: www.fordforlag.no eller kjøpes i et utvalg Oslo-bokhandlere.

Del artikkel