I august har KKV utgitt to album som står i et paradoksalt spenningsforhold til hverandre.

Gaza Youth Choir bor på en landstripe som er plaget av kriger og isolasjon. De har laget plata: ”Salute to Gaza”. Den er full av håp og fremtidstro og strutter av livsmot og glede.

Live Maria Roggen er fra Norge som rangeres blant de fremste på FNs liste over land det er godt å bo i. Hun har laget albumet ”Apokaluptein”, en musikalsk og poetisk dystopi som drar oss inn i det dype mørket som senker seg når vi tar inn over oss realitetene i tidens kriser knyttet til flyktninger, miljøproblemer og krig.

Begge utgivelser formidler viktige sannheter og innsikter.

De flerdimensjonale motsetningene i disse utgivelsene sier noe om behovet for balanse og hvordan vi speiler oss i våre egne livs motpoler.

Erik Hillestad, August 2016

Del artikkel