Nidaros bispedømme gjør kulturrådgiverstillingen om til ”rådgiver kommunikasjon og kultur”. Det er en del av en allerede pågående forvitring av kirkens kultursatsning.

Det er 11 år siden ”Kunsten å være kirke”, kirkens kulturmelding kom. Den tok til orde for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for kirke og kunst. Kirkemøtet vedtok samme år at kultur og kunst skal bli et hovedsatsingsområde i kirken, men ville heller ha et desentralisert opplegg med et kompetansesenter i hvert bispedømme knyttet til eksisterende miljøer. Stiftelsen KULT ble etablert i Oslo som det første, med tilknytning til Kirkelig Kulturverksted og Kirkeakademiene. Så kom kirke- og kulturminister Giske på banen og etablerte kulturrådgivere med øremerkede midler i alle bispedømmer. Øremerkingen bortfalt etter to år. Nå er flere bispedømmer i ferd med å hule ut ordningen ved å gi kulturrådgiverne oppgaver som ikke faller inn under den opprinnelige hensikten med stillingen.

I Hamar har stillingen stått ubesatt i mer enn ett år. I flere bispedømmer har rådgiverne fått administrative oppgaver som er knyttet til avvikling av kirkevalget, og denne uka har Nidaros utlyst den ledige stillingen som kulturrådgiver med informasjons-arbeid og IKT som viktige komponenter i stillingen, og her spørres det ikke etter noen annen kompetanse på kulturfeltet enn at søkere med et ”nettverk” innen kultur foretrekkes.

Dette er en markert svekkelse av kirkens kultursatsning og i strid med vedtak i både Kirkemøtet og Kirkerådet. Det er også et brudd med intensjonene bak bevilgningene fra staten. Det forventes at det nye kirkerådet og de nye bispedømmerådene tar noen grep for å snu denne utviklingen. Åpen folkekirke har flertall i Kirkemøtet, Kirkerådet og de fleste bispedømmeråd og er valgt på et program om å styrke satsningen på kultur som en del av den viktige innsatsen for å fastholde at Den norske kirke er en folkekirke.

Erik Hillestad

VL Verdidebatt

Del artikkel