Olavsfestdagene har klart å bygge opp en unik festival i Norge. Den står for en kombinasjon av hellighet og jordnærhet, smalt og bredt som knapt noen andre kan matche. Den har Norges flotteste arenaer, den er en folkefest som slipper populærkulturen løs på torg og under kirkehvelv, den lar kirkemusikk flomme i gatene, og den lar grensesprengende konserter fylle katedral og gudshus. I tillegg makter festivalen å generere mer billettinntekter enn støtte, og den fremstår som et mønsterbruk når det gjelder å involvere sponsorer. Når vi legger til at funksjonen den har som knutepunktfestival har gjort den til et nav for musikk og kultur i kirken, som blant mange andre enn vi i Kirkelig Kulturverksted har nytt godt av i en årrekke, så er det vanskelig å forstå at regjeringen med viten og vilje ønsker å svekke denne festivalen. Har vi råd til å la være å ta vare på de kulturtiltakene som faktisk virker?

Regjeringen vil strupe knutepunktordningen. Det er en underlig politikk fra en høyreregjering. Vanligvis liker høyre at det satses på enkelte som får det til. Det ligger sosialdemokratene nærmere å smøre pengene litt jevnere utover. Å gi Kulturrådet mer makt er også typisk norsk arbeiderpartipolitikk og ikke noe vi vanligvis ser fra høyresiden. Da Åse Kleveland innførte knutepunktordningen, var det både unorsk og utypisk sosialdemokratisk.

Men ideen med å gi noen viktige aktører forutsigbarhet og muskler til å være plogspisser har vist seg å være god. Olavsfestdagene, Førdefestivalen og Festspillene i Nord-Norge er tre gode eksempler på det. Hos oss i Kirkelig Kulturverksted har vi merket at de alle har fungert etter hensikten. De er gode samarbeidspartnere som styrker hele det feltet de er knutepunkter for.

Når krybben er tom bites hestene. Når det er lite penger til kultur blir det gode  det bestes fiende. At festivaler som ikke er blant de 16 knutepunktfestivalene klager over at noen får mer enn dem må ses i lys av at kulturfeltet har for lite resurser. Svaret er ikke å svekke de som har, men å gi mer til de som ikke har.

Nå vil regjeringen fortsatt gi prioritet til Festspillene i Nord-Norge og Bergen. Om knutepunktordningen ikke skal videreføres i fullformat, så sørg i hvert fall for å inkludere Olavsfestdagene i den resten som blir igjen. I Trondheim har Petter Myhr og Jens Storli og deres medarbeidere maktet å bygge opp noe som er like umistelig som det er sårbart.

Ta vare på det som virker!

Erik Hillestad

Del artikkel